Laboratuar

HMEATOLOJİ
 • Hemogram (Tam Kan sayımı): IDEXX LaserCyte® Dx Hematology Analyzer

 • Serum Biyokimyasal Profili: IDEXX Catalyst one® Chemistry Analyzer

 • Kan Sitolojisi (Froti)

 • Kuagulasyon (Pıhtılaşma) Testi

 • Formül Lökosit

 • Kan Parazitleri

 • Cross Match testi

 • Kan grubu tayini (Kedi ve Köpekler)

 • CRP Testi

 • Hormon Analizleri (Tiroit paneli, ACTH, Kortizol)

 • Elektrolit Paneli (Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum Klor değerleri)

 • Kardiyak Biyomarkerlar

 • Kan Sitolojik Boyamaları (Diff Quick, Giemsa, Wright Giemas, Gram)

 • Kenelerden Borelia tarama testi (Bo-tick testi)

PATOLOJİ
 • Biyopsi

 • Vajinal Sitolojisi

 • Sitoloji İnceleme

 • Aspirat sıvısı sitolojisi

İDRAR ANALİZİ
 • IDEXX VetLab UA Analyzer

 • İdrar Sediment Analizi (U/A)

 • İdrar kültürü (U/C)

MİKROBİYOLOJİ
 • Bakteriyel ekim ve kültürü

 • Antibiyogram

 • Mantar direk inceleme

 • Mantar ekimi ve kültürü

 • Kan kültürü (hemokültür)

Gaita Muayenesi
 • Gaitada Gizli Kan Testi

 • Gaita Hazım Testi

 • Gaita Parazitleri

 • Gaita kültürü

 • Gaita hazım testi

 • Gaita Giardia testi

 • Gaita Elastaz Testi

İMMÜNOLOJİ
 • Antinüklear Antikor (ANA testi)

 • Cooms testi

 • CRP testi

Terapist Veteriner Polikliniği

Özel Veteriner Kardiyoloji ve Dermatoloji Polikliniği

(7/24 Açık Veteriner)

 

0212 351 6045

Whatsapp: 0537 708 5438

info@terapistvtm.com.tr

www.terapistvtm.com.tr

 

Etiler, Alkent Sitesi Çarşısı, 13/36, 34337, İstanbul