Kardiyoloji

Terapist Veteriner Polikliniğinin Kardiyoloji Servisi Sayfasına Hoş Geldiniz . . .

Merkezimizde kedi ve köpeklerde kalp hastalıkları ile ilgili verilen hizmet yüksek donanım ve uzman kadro tarafından sizlere sunulacaktır. Kuruluşumuzun amacı veteriner kardiyoloji konusunda akademik bilgimize ve kalp hastalıkların muayene ve yönetiminde yılların birikmiş tecrübesine dayanarak hastalarımıza en kaliteli ve kapsamlı hizmeti vermektir.

Merkezimizde üstün teknoloji ve dijital görüntüleme cihazlarını işe aldık. Uzman veteriner Hekimlerimiz tarafından sunulan kardiyolojik muayene ile Elektrokardiyografi (EKG) ve Doppler Ekokardiyografi değerlendirilmeler, can dostlarımızın kalp ve damar hastalıklarında doğru tanı ilkesini her zaman savunmaktayız.

Sizlere iyi hizmet sunulması kardiyoloji hizmeti ‘’randevu’’ sistemi ile çalışmaktayız (Acil Hastalar hariç). Merkezimiz Pazar günleri hariç her gün saat 11: 00 – 19.00 aralarında veteriner kardiyoloji hizmeti verilmektedir.

Merkezimizde veteriner kardiyoloji servisinde hasta sahiplerimiz ile kardiyoloji konusunda görüş alışverişi fırsatını sunuyoruz. Can dostlarımızın kalp problemleri hakkında istediğiniz bilgileri sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

hadi (2).JPG

Kedi ve Köpeklerin Kalp Hastalıklarına Genel Bakış

 • Kedi / Köpeğimde kalp hastalığı mı var?

  • Değerli Hasta Sahiplerimiz, aşağıdaki belirtiler birini veya bir kaçını gördüğünüz zaman bizi arayabilirsiniz.

   • Hızlı nefes alıp vermesi

   • Nefes darlığı

   • Öksürük (Gün boyu, Geceleri, Ara sıra, Sürekli, vb.)

   • Tıkanmalar ve eskisi gibi koşamamalar

   • Erken yorulmalar, Fazla Uyumalar.

   • Bayılma (Senkop)

 

 • Kedi ve Köpeklerde Önemli Kalp Hastalıkları

  • Konjenital (Doğmasal) Hastalıklar

   • Kedi ve köpeklerde insanlar gibi kalp hastalıkları doğmasal olarak görülmektedir. Bu hastalıkların görülme sıklığı az olmasına rağmen saf ırklarda görülmesi daha yüksektir.

   • Bu hastaları önemli olanlar: Kapak displazilari (Bulldog ve Boxer ırklarında), Aort darlığıdır (Golden Retriever ve Alman çoban).

  • Edinsel Hastalıklar Kedi ve köpeklerde kalp hastalıkların görülmesi ırka bağlı olabilir.

Kedi ve Köpeklerde Kalp Hastalıklarının ön Belirtileri
 

 • Kalp hastalığı olan köpeklerde erken yorulma, öksürük, gece öksürüğü, bayılma, nefes darlığı gibi belirtiler dikkat çekmektedir.

 • Orta ve ileri yaşta olan küçük ve orta boy ırk köpeklerde öksürük kalp rahatsızlığının ön belirtisi olabilir.

 • Eskisi gibi koşturamama, erken yorulmalar, merdiven çıkamamalar vb. can dostumuzda kalp hastalığının göstergesi olabilir.

 • Tıkanmalar, ağız açık nefessiz kalmalar ve kuru öksürükler  kalp yönünden değerlendirmelidir.

 • Kedilerde nefes darlığı ve Antibiyotik tedavisine cevap vermeyen solunum rahatsızlıkları kalp yönünden muayenesi önerilir.

 • Kalp hastalığı olan köpeklerin göğüs röntgenlerinde kalp boyutlarında büyüme (Kardiyomegali) ve akciğerlerinde ödem görülür.

 • Kalp rahatsızlığı olan kedi ve köpeklerde kalp ritminde bozukluk (aritmi) EKG muayenesinde saptanır.  

 • EKG'de ritim bozuklukları saptanabilir.

 • Ritim bozuklukları ani ölümlerle sonuçlanabilir.

 • Büyük ırk köpeklerde [(Alman çoban köpeği, Golden Retreiever, Doberman ve orta ırklarda (Cocker Spaniel)] ırsi ritim bozuklukları yaygındır.

 • 5 yaş ve üzeri kedi ve köpeklerde senelik EKG muayenesi önerilir.

 • Kalbin dinamiği ve işlevini kolaylıkla Doppler Eko muayenesiyle yapılır.

 • Kalbin Konjenital (Doğmasal) Hastalıkları kalbi Doppler EKO muayenesiyle tanısı gerçekleştirilir.

 • Küçük ve orta boy köpeklerin sık görülen Mitral kapak Yetmezliği bu teknikle değerlendirilir ve hastalık hakkında faydalı bilgiler edinilebilir.

 • Kalp rahatsızlığı ve şüphesi olan veya risk grubunda yer alan köpeklerin senede bir kez Doppler EKO muayeneleri önerilir.

Veteriner Kardiyoloji Servisinde Sunulan Hizmetler

 1. Ekokardiyografi (2D, M-mode ve Renkli Doppler)

 2. Elektrokardiyografi (EKG )

 3. Dijital Röntgen Görüntülemesi

 4. Kardiyak Biyomarker değerlerin incelenmesi (NT-Pro BNP, cTnI)

 5. Konjessif kalp yetmezliğinin Tanısı ve Kontrollü

 6. Aritmilerin Tanısı ve Yönetimi

 7. Kalp hastalarında ACİL durum ve Yoğun Bakımı

 8. Yaşam Kabini / Kritik Kalp Ünitesi Oksijen Kabini

 9. Kardiyomegali’nin incelenmesi

 10. Sistemik Hipertansiyon

 11. 24 Saat Holter Monitorizasyonu

Önemli Notlar

 • Bu servislerden yararlanmanız için Önceden Randevu almanızı talep ediyoruz.

 • Her Veteriner Kardiyoloji Muayene öncesi yapılan işlemler hakkında bilgi almanız yararlıdır.

 • Aşağıdaki paragraflarda bir kardiyoloji muayene prosedürü özetlenmiştir.

Klinik Muayene

Bir kardiyoloji muayenesi pet hayvanın klinik muayenesiyle başlar. Öncelikle genel sağlık durumu kontrol edilir ve sonra özel klinik kardiyoloji muayenesi yapılır. Kardiyak muayeneleri, kalbin oskültasyonu, damarların muayenesi ile tamamlanıp ek tanı tetkikleri yapılır. Akciğer radyografisi (Lateral ve DV), EKG değerlendirilmesi ve son aşama olarak Eko ve Doppler Ekokardiyografi muayenesi uygulanır. Bir kardiyoloji muayenesi genelde bir saat sürebilir.

Renkli Doppler Ekokardiyografi Muayenesi

Kalp hastalığı şüphesi olan her hastada Eko ve Doppler Ekokardiyografi muayenesi gerekmektedir. Bu muayenede Ultrason dalgaların aracılıyla kalbin dinamiği ve hareketleri incelenir. Kalbin yapısı ve fonksiyonları bu teknikte incelenir. Kalbin duvarlarında her türlü anormallik, kitle, tromboz, hareket bozukluğu vs. değerlendirilir. Bu teknikle kalp kapakçıklarında bozukluk ve kan kaçakları kolaylıkla incelenir. Bir Eko ve Doppler Ekokardiyografi muayenesi 30 dakika sürer. Bu muayene için pet hastamıza herhangi bir anestezi ilaç kesinlikle kullanılmamaktadır. Hastamızın Eko ve Doppler Ekokardiyografi muayenesi öncesi hastanın aç karın olmasına gerek yoktur. Eko muayenesi için hastanın göğüs bölgesinin koltuk altına denk olan tüyler tıraşlanır ve sonografik jel uyguladıktan sonra muayene yapılır. Eko muayenesinin sonucu ‘’Kardiyoloji Raporu’’ olarak hasta sahiplerine verilir.

EKG muayenesi ve Aritmilerin kontrolü

Can dostlarımızın genel muayenesinde bazen kalbin ritim bozukluklarına rastlanılır. Kardiyak aritmiler hafif görülse bile ilerde büyük problemler yaratabilecek potansiyeller sahip olabilir. EKG muayenesi kalbin ritim bozukluğunun değerlendirmesinde ideal bir yöntemdir. Bu muayene stressiz ortamda ve hasta sahibi yanında yapılmaktadır. Herhangi bir anestezi veya sakinleştirici uygulanmaz. Muayene 5 dakika içerisinde yapılır ve sonuçlar kardiyoloji uzmanı tarafından yorumlanır ve ‘’Kardiyoloji Raporu’na eklenir. Merkezimiz dışında çekilen EKG’lerin yorumlanması önceden alınan randevuyla yorumlanabilir.

Akciğer Radyografisi

Kalp hastalığı şüphesi olan kedi veya köpeklerde kalbin şekli, büyüklüğü ve pozisyonunu değerlendirmek için akciğer radyografisi önemlidir. Ayrıca kalp hastalığı olan hastalarda akciğer ödemi veya akciğer kanseri gibi problemlerin varlığını ortaya çıkarılması içinde akciğer röntgenleri değerlendirilir. Akciğer filmleri merkezimizin asistanları tarafından iki pozisyondan (LL: Yan ve DV: karın üstü) olarak çekilir. Çekim 5 dakika da yapılır ve her türlü anestezi veya sakinleştirici kullanılmaz. Dijital Röntgen cihazıyla çekilen akciğer filmleri kolayca bilgisayar ortamında incelenir ve değerlendirilir. Film sonucu dijital görüntü olarak ve ‘’Röntgen raporu’’ e-posta yoluyla hasta sahibine gönderilir.

Yaşam Kabini

Acil Kalp hastalığı veya yetmezliği olan kedi veya köpeklerde aniden nefes darlığı ve solunum yetmezliği gibi belirtiler ortaya çıkar. Akciğerde oluşan ani (Fulminant) ödem can dostumuzun zor nefes almasına yol açar. Bu durumda hasta sahiplerimizin öncelikle sakin olmalarını ve can dostumuzu en az stres verilecek şekilde merkezimize yetiştirmesini istiyoruz. Merkezimizde bu hastalar için yaşam kabininde kardiyovasküler acil müdahale ediyoruz. Yaşam kabininde hastamızın durumuna bağlı ortam sıcaklığı ayarlanır, EKG Monitorizasyonu ve sürekli tansiyon ölçümü yapılır. Oksijen ve nebulizasyon sistemi ayarlanır ve istenilen durumlarda serum tedavisi uygulanır. Hastamız sabit (stabil) duruma gelene kadar yaşam kabininde bekletilir.

Kan Basınç Ölçümü (Tansiyon)

İnsanlardaki gibide kedi ve köpeklerde yüksek kan basıncı ( tansiyon) görülebilir. Yüksek tansiyon kalp hastalıkları dışında köpeklerde kronik böbrek yetmezliği ve Cushing sendromu (Adrenal bezinden aşırı derecede kortizol hormonu salgılanması) gibi durumlarda görülürken, kedilerde Hipertiroidizm (Tiroit bezinden aşırı derecede Tiroit hormonu salgılanması), kronik böbrek yetmezliği ve Diyabet hastalığında (Şeker hastalığı) görülmesi olasıdır. Yüksek tansiyon, ani körlük, böbrek hasarları ve kalp kasında genişlemeye (hipertorfi) yol açarak hastalar için ciddi zararlar verebilir. Merkezimizde Oscillometric yöntem ile sakin ortamda ölçülmektedir. Bu prosedür için herhangi bir sakinleştirici kullanılmamaktadır.

Solunumsal Monitorizasyonu (SPO2 Monitoring)

Nefes darlığı veya solunum yetmezliği olan hastalarımızda kanın Oksijen seviyesini ölçümü için özel cihaz ile Solunumsal Monitorizasyonu yapılır. Bu prosedür muayene masasında ve ACİL durumlarda Yoğun Bakım Kabininde yapılmaktadır. Solunumsal Monitorizasyonu cihazın probu dil ucuna, kulak kepçesine veya patiye bağlanarak ölçüm yapılır ve hastanın durumu değerlendirilir. Bu prosedür için herhangi bir sakinleştirici kullanılmamaktadır.

Oksijen Tedavisi

Kronik veya konjessif kalp yetmezliği olan kedi veya köpeklerde oksijen tedavisi hayat kurtarır. Bu durumlarda hastayı sıcaklığı ve nem oranı kontrol oksijen kabinine yerleştirilir ve özel tüp aracıyla dozajı ayarlanmış oksijen kabinin içine gönderilir.

Perikardiyosentez

Kalbin çevresini kaplayan zarın içeresinde sıvı toplanır (Perikardiyal efüzyon) ve kalbin çalışmasını ve eforunu zorlaştırır. Bu sıvının kaynağı çoğu zaman belli olmaksızın, konjessif kalp yetmezliği, sağ kalp yetmezliği, tümörler, üremi ve travmaya bağlı olabilir. Bu hastalık genelde köpeklerde görülür ve tanısı ekokardiyografi muayenesi ile konulur. Kalp çevresinde bulunan bu sıvı Perikardiyosentez yöntemiyle yapılır. Merkezimizde yapılan bu işlem, ekokardiyografi muayenesi eşliğinde özel katater ile göğüs derisinden girerek kalp etrafındaki sıvı çekilir (Perikardiyosentez).

Kalp Hastalığı Olan Kedi ve Köpeklerde Beslenme 

Kalp hastalığı olan kedi ve köpekler için özel mamalar tasarlanmıştır.

Bu mamalarda kalp hastalığı için dengeli formül ve ek takviye supplementleri kapsamaktadır.

 

Bu mamanın özellikleri;

 • Kan basıncını normal düzeylerde tutulması için düşük sodyuma sahiptir.

 • Kalp kasının metabolizmasını aktif ve canlı tutması için Taurine sahiptir.

 • Kalbin sağlıklı yaşama ve çalışması için L-Carnitene içermektedir.

 • Diüretik (idrar söktürücüler) kullanılan kalp hastalarında idrar yoluyla atılan B vitaminleri ve magnezyumun telafisi için B-Complex vitaminleri ve magnezyum içermektedir.

 • Temiz su her zaman kedi veya köpeğinizin önünde bulunması gerekmektedir.

 • Mamanın içeriği; Kalp sağlığı için arjinin, taurin ve L-Carnitene sahiptir.

 • Kalp kaslarının güçlenmesi için dengeli potasyum ve magnezyum içerir.

 • Kardiyovasküler sistemin stresini düşürmesi için düşük sodyuma sahiptir.

 • Kalpte yangıyı azaltması için Omega 3 yağ asitlerini (EPA ve DHA) içerir.

 • Kalp hastalıklarında protein ve kilo kaybı önlemesi için dengeli protein ve enerjiyi sağlar.

Kalp hastaları için ev yemekleri

Birçok evcil hayvan sahipleri kendileri kedi veya köpekleri için özel yemek yapmayı tercih ederler. Kalp hastalığı olan kedi veya köpekler için yapılan ev yemeklerinde uygun miktarda tuz konulması gerekir. Tuz miktarı hastanın kan tahlilleri sonunda uzman veteriner hekim tarafından hasta sahibine bildirilir.

 

Kalp hastaları için uygun ev yemekleri

 • Makarna

 • Pilav (Aromasız beyaz veya kahverengi pirinç)

 • Bal

 • Akçaağaç şurubu

 • Az tuzlu beyaz peynir (Kalp hastaları için özel)

 • Yağsız et / evde pişmiş et (Tavuk, hindi, dana ve balık)

 • Pişmiş yumurta

 • Ev yapımı Çorbalar (az yağlı / az tuzlu)

 • Az tuzlu Ekmek

 • Taze sebzeler / Meyveler (Havuç, taze fasulye, elma, portakal ve muz)

Kalp hastaları için uygun olmayan ev yemekleri

 • Yağlı yemekler (Kırmızı et ürünleri, süt, krema, dondurma ve diğer süt ürünleri)

 • Bebek mamaları

 • Turşu vb.

 • Hamurlu ürünler ve Pizza

 • Baharatlı ürünler (Ketchup, soya sosu, barbekü sosu vb.)

 • Şarküteri ürünleri (Domuz eti, salam, sosis, sucuk vb.)

 • Peynirler ve kaşar

 • Patates kızartması, Cips, patlamış mısır vb.

 • Konserveler

 • Paketlenmiş hazır çorbalar

 • Kedi ve köpekler için ticari ödüller (Pet Shop Ürünleri) 

Terapist Veteriner Polikliniği

Özel Veteriner Kardiyoloji ve Dermatoloji Polikliniği

(7/24 Açık Veteriner)

 

0212 351 6045

Whatsapp: 0537 708 5438

info@terapistvtm.com.tr

www.terapistvtm.com.tr

 

Etiler, Alkent Sitesi Çarşısı, 13/36, 34337, İstanbul