Cerrahi Servisi

cerrahi.jpg
tx.jpg
tx.jpg
noro.jpg
dental.jpg
eye.jpg
pati.png
ent.png

​GENEL CERRAHİ 

 • Apse Tedavisi

 • Doku Yırtıkları

 • Aseptik Yara Revizyonu

 • Rekonstruktif Cerrahi

 • Fistülektomi

 • Yumuşak Doku Cerrahisi

 • Biyopsi (Pounch Kalem, Cerrahi İle)

 • Deri Tümörü

 • Diyagnostik Laparatomi

 • Splenektomi (Dalak Operasyonu)

 • Özofagotomi (Özefagus) Operasyonları

 • Gastrotomi, Gastrik Torsiyon (Gdv), Gastropeksi

 • Enterotomi, Enterektomi

 • Subtotal Kolektomi (Mega Kolon Operasyonu)

 • Rektum Prolapsusu, Rektal Deviyasyonu, Rektopeksi

 • Anal Keselerin Çıkartılması (Anal Sakulektomi)

 • Anorektal Tümör Ekstirpasyonu

 • Nefrektomi, Renal Biyopsi

 • Sistotomi, Sistopeksi

 • Orşidektomi (Kastrasyon)

 • Üretrostomi, Üretotomi

 • Üretra Prolapsusu

 • Prostatektomi

 • Penis Amputasyonu

 • Diyafram Hernisi Operasyonu

 • İnguinal Hernisi Operasyonu

 • Perineal Hernisi Operasyonu

 • Umblikal Hernisi Operasyonu

 • Geniş Abdominal Hernisi Operasyonu

Ortopedi ve Travmatoloji

 • Parmak Amputasyon

 • Ekstrimite Amputasyon

 • Kuyruk Amputasyon

 • Kalça Çıkığı

 • Çapraz Bağ Kopuğu Tedavisi

 • Dirsek Çıkığı

 • Bursitis Olekrani Ekstirpasyonu

 • Eksternal Fiksasyon İle Kırık Tedavisi

 • Atel İle Kırık Tedavisi

 • Kırık Tedavisi

 • İntramedular Pin İle Kırık Tedavisi

 • Plaka Kırık Tedavisi

 • Plaka Çıkartılması

 • Mandibular Symphisis Ayrılması

 • Mandibular Kırık Tedavisi

 • Mandibulektomi

 • Omuz Çıkığı

 • Maxillar Kırık Tedavisi

 • Maxilla Ayrılması Ve Yumuşak Damak Yırtığı

 • Temporo – Mandibular Çıkık Tedavisi / Eksizyonu

 • Patella Çıkığı

 • Sakro-İliak Ayrılma

 • Tibia Fibuler Paralizde Kas Transpozisyonu

 • Unla Ostektomisi

 • Pektineal Kas Miyektomisi

 • Tendo Kopuğu Tedavisi

 • Aşil Tendosu Rupturu Ve Kalkaneus Kırığı

 • Artrotomi Operasyonu

 • Artrodez (Plaka İle/Eksternal Fiksatör İle) Uygulaması

 • Kaput Femoris Rezaksiyonu

 • Hemipel Viektomi

 • Triple Pelvik Protezi (TPO)

 • Total Kalça Protezi

 • Juvenile Pubik Sinpifiyodezis

 

Toraks Cerrahisi

 • PDA operasyonu

 • Akciğer Tümör ekstirpasyonu

 • Mediyastinal cerrahisi

 • Pulomner Lobektomi (Subtotal ve total)

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşiruji)

 • Cavalier Sendromu (Episodic Falling Syndrome (Efs), Siringomiyeli)

 • Boyun Omuru Akut Travmaları (Wobbler Sendromu)

 • Spinal Akut Travmaları

 • İntervertebral Disk Hastalığı (Fıtıkları) – İvdd

 • Diskspondilit

 • Beyin Tümörleri

 • Spinal Tümörleri

 • Vestibüler Hastalığı

 • Perifer Sinir Tümörleri (Schwannoma) Ekstirpasyonu

Diş Cerrahisi ve Ağız Sağlığı

 • Dental Muayene

 • Konformasyon Muayenesi

 • Ağız Haritası Hazırlanması

 • Apikal Radyografik Filmi

 • Diş Çekimi

 • Ultrasonik Scaler İle Detertaraj

 • Polisaj

 • Epulis Ekstirpasyonu

 • Kanal Tedavisi

Göz Cerrahileri

 • Oftalmoskopik Muayene

 • Kornela Fluoresin Boya Uygulaması

 • Shirmer Gözyaşı Testi

 • Palpebral Tümör Ekstirpasyonu

 • Entropium Tedavisi

 • Ektropium Tedavisi

 • Harder Bezi Ekstirpasyonu

 • Enokülazyo Bulbi (Göz Küresi Ekstirpasyonu)

 • Palpebra Tersia Flabı

Doğum ve Jinekoloji

 • Ultrasonik Gebelik Muayenesi

 • Ultrasonik Jinekolojik Muayenesi

 • Mismating Kontrolü

 • Kedilerin İnterfaz Dönemi Kontrolü (Kızgınlık Geçiren Kedilerin Medikal Yönetimi)

 • Ovariohisterektomi (Dişi Hayvan Kısırlaştırılması)

 • Sezaryan Operasyonu

 • Prolapsus Vagina

 • Pyomera

 • Doğuma Yardım

 • Meme Tümörü Ekstirpasyonu

Kulak-Burun-Boğaz Cerrahisi

 • Aural Hematom Tedavisi (Kulak Kepçesinin Hematomu)

 • Kulak Kepçesinin Rezeksiyonu

 • Kulak Kanalı Ablasyonu

 • Kulak Kanalı Drenajı

 • Kulak Kanalı Polipleri Uzaklaştırma Operasyonu

 • Ventral Bulla Osteotomisi

 • Tonsillektomi

 • Nasofarengeal Polip Rezaksiyonu

 • Şelioplasti

 • Yumuşak Damak Yırtılması

 • Ranula Ekstirpasyonu

 • Submandibular Salya Kisti Ekstirpasyonu

Onkolojik Cerrahi

 • Deri Tümör Ekstirpasyonu

 • İç Organ Tümör Ekstirpasyonu

 • Onkolojik Patoloji

operasyon (80).JPG
onko.jpg
pug4.jpg

Terapist Veteriner Polikliniği

Özel Veteriner Kardiyoloji ve Dermatoloji Polikliniği

(7/24 Açık Veteriner)

 

0212 351 6045

Whatsapp: 0537 708 5438

info@terapistvtm.com.tr

www.terapistvtm.com.tr

 

Etiler, Alkent Sitesi Çarşısı, 13/36, 34337, İstanbul